Preventivni ili liječnički pregledi sportaša

Osnovni liječnički pregled sportaša uključuje:

  • Laboratorijsku analizu krvi I urina, KKS, GUK, urin
  • EKG
  • Pregled specijaliste medicine rada i sporta
  • Spirometriju

Osnovni liječnički pregled sportaša može se proširivati odnosno ovisno o potrebama pacijenta, napraviti sve moguće pretrage, kako bi se utvrdilo pravo zdravstveno stanje sportaša.

Potrebna dokumentacija:

– osobna iskaznica;
– OIB;
– potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
– u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.