Naš medicinski tim!

Zaposlenici u Ustanovi za zdravstvenu skrb Jadran – Medicina rada imaju sve potrebne licence i dopusnice za obavljanje zdravstvenih pregleda.

Doc. dr. sc. Livia Brisky dr. med.
specijalist medicine rada i športa

Marijan Mijić dr. med.
specijalist medicine rada

Nikolina Saulan
medicinska sestra

Mia Radostić
psiholog