Izvanredni nadzorni liječnički pregledi vozača svih kategorija

U medicini rada i sporta “Jadran” obavljaju se izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača svih kategorija.

Potrebita dokumentacija:
-osobna iskaznica;
-OIB;
-potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
-u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje;
-rješenje kojim se vozač upućuje na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.