Poslovi s posebnim uvjetima rada podrazumijevaju sprječavanje štetnog utjecaja rada na zdravlje radnika

Navedeno može uključivati povrede, profesionalne ili neke druge bolesti.

Ove liječničke preglede mogu obavljati osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i neke druge uvjete koji se tiču stručnih sposobnosti, spola ili dobi.

Dvije su vrste preventivnih pregleda za radnike koji obavljaju poslove s posebnih uvjetima rada, a to su: prethodni i periodični.

Prethodni

Prethodni pregled obavlja se prilikom zasnivanja radnog odnosa ali prije rasporeda radnika na poslove s posebnim uvjetima rada, s ciljem utvrđivanja je li radnih sposoban za posao.

Periodični pregled

Periodični pregled obavlja se prilikom isticanja roka prethodnog pregleda radnika u svrhu utvrđivanja radne sposobnosti. Pregled se može obaviti I ranije ukoliko zahtijeva poslodavac ili liječnik.

Potrebna dokumentacija:

– osobna iskaznica;
– OIB;
– potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
– u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.