Liječnički pregledi za čuvare i zaštitare

Prema Zakonu o privatnoj zaštiti, definiran je pregled čuvara i zaštitara!

Uz pregled specijalista medicine rada, spirometrija, oftalmološki pregled, audiogram, EKG, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled i psihološka obrada, spadaju u kompletan pregled za čuvare i zaštitare.

Čuvari

Kandidati za čuvara dužni su nakon zdravstvenog pregleda, svakih 5 godina ponavljati periodički zdravstveni pregled. Na navedenom pregledu utvrđuje se opće I psihofizičko stanje kandidata.

Zaštitari

Zaštitari obavljaju prethodne, periodičke I izvanredne zdravstvene preglede. Dužni su ih obavljati svake 3 godine ili ranije ukoliko je potrebno. Na pregledima za zaštitare se također utvrđuje psihofizičko zdravlje.

Potrebna dokumentacija:

– osobna iskaznica;
– OIB;
– potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
– u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje
– doći na tašte