Look Inside

Liječnički pregledi za vozače svih kategorija

U medicini rada i sporta “Jadran” utvrđuje se zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilima:

– kategorije: A, A1, A2, AM, B, BE, F i G;
– kategorije B u službene svrhe;
– kategorije: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H.

Instruktori vožnje i vozači B kategorije koji koriste vozačku dozvolu u profesionalne svrhe dužni su zdravstveni pregled obavljati svakih 10 godina, prilikom produljenja vozačke dozvole.

Zdravstveni pregledi vozača koji upravljaju profesionalnim kategorijama i to: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H, moraju se obnoviti svakih 5 godina i to prilikom produljenja vozačke dozvole.

Obavljaju se sljedeći specijalistički pregledi:

– zdravstveni pregledi kandidata prije početka osposobljavanja za vozače;
– redovni nadzorni zdravstveni pregledi vozača.
– zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i H

Vozači koji su navršili 80 godina starosti, također su dužni obaviti liječnički pregled u svrhu produljenja vozačke dozvole.

Potrebna dokumentacija:

– osobna iskaznica;
– OIB;
– potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
– u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.