Laboratorijske pretrage

Uzimanje uzoraka krvi i urina u ordinaciji / rezultati isti dan

U Medicini rada Jadran, obavljamo i nudimo uslugu vađenja krvi i analize urina kako biste što ranije dobili rezultate, s ciljem dobivanja terapije ukoliko je potrebno.

Prilikom vađenja krvi na analizu, važno je naglasiti za što je potrebna krvna slika, kako bi pacijent bio upućen u pripremu prije vađenja krvi ili analize urina.

Isto tako, ukoliko se uzima nekakva terapija, bilo bi dobro to napomenuti u slučaju odstupanja nekih referentnih vrijednosti koje mogu biti povezane s navedenom terapijom.

Nalazi su gotovi kroz nekoliko sati i šaljemo ih E – mailom kako ne biste gubili vrijeme na ponovni dolazak

Potrebna dokumentacija:

– osobna iskaznica;
– OIB;
– potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
– u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.