Medicina rada Jadran

Medicina rada i sporta Jadran djeluje u samom centru grada Splita i svima koji imaju potrebu za pregledom stoji na usluzi.

Ukoliko trebate nekakvu uslugu iz područja medicine rada, tu smo sa zadovoljstvom za Vas!

  • MEDICINA RADA
  • MEDICINA SPORTA
Liječnički pregledi za vozače svih kategorija

U medicini rada i sporta “Jadran” utvrđuje se zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilima svih kategorija.

Liječnički pregledi za radnu sposobnost radnika na posebnim uvjetima rada

Poslovi s posebnim uvjetima rada podrazumijevaju sprječavanje štetnog utjecaja rada na zdravlje radnika

Liječnički pregledi za upis u srednje škole i na fakultete

Medicina rada Jadran nudi uslugu liječničkog pregleda za osobe koje upisuju srednju školu ili fakultet.

Liječnički pregledi za zaštitare i čuvare

Spirometrija, oftalmološki pregled, audiogram, EKG, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled i psihološka obrada, spadaju u kompletan pregled za čuvare i zaštitare.

Liječnički pregled za držanje i nošenje oružja

Za samo 1 dan u Medicini rada Jadran, možete obaviti pregled za držanje i nošenje oružja.

Liječnički pregled za opću radnu sposobnost

Specijalist medicine rada utvrđuje zdravstveno stanje radnika za obavljanje određenih poslova I ispunjavanje uvjeta.

Liječnički pregled za pomorce

Obavljamo zdravstveni predgled koji od Vas zahtijevaju poslodavci, tzv. PEME i REME.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći

U medicini rada i sporta “Jadran” obavljaju se osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

Osim medicine rada, medicina sporta je također prepoznata u Medicini rada i sporta Jadran.

Stoga Vam nudimo preventivne ili liječničke preglede sportaša, ergometrijska mjerenja, analizu tijela i slično. U Jadrana također možete obaviti i sve laboratorijske pretrage, brzo I kvalitetno!