Preventivni liječnički pregledi sportaša

U medicini rada i sporta “Jadran” obavljaju se preventivni liječnički pregledi sportaša sukladno smjernicama Hrvatskog društva za sportsku medicinu.

Potrebita dokumentacija:
-osobna iskaznica;
-OIB;
-potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
-u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.