Liječnički pregledi za pomorce

U medicini rada i sporta “Jadran” utvrđuje se zdravstvena sposobnost članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti.

Obavljaju se slijedeći specijalistički pregledi:
-prethodni liječnički pregledi prije izdavanja pomorske knjižice;
-redovni liječnički pregledi;
-nadzorni liječnički pregledi;
-izvanredni nadzorni liječnički pregledi;
-liječnički pregledi prije stjecanja i obnavljanja uvjerenja za voditelja brodice kategorije C;
-liječnički pregledi prije stjecanja i obnavljanja svjedodžbe za zapovjednika jahte.

Potrebita dokumentacija:
-osobna iskaznica;
-OIB;
-putovnica;
-pomorska knjižica;
-dokaz o cijepljenju-žuta knjižica;
-potvrda izabranog liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju;
-u slučaju postojanja kroničnih bolesti donijeti nalaze nadležnog specijaliste, uključujući i najnoviji nalaz i mišljenje.